offshore news football

BBL Wins Offshore Soccer Tournament

offshore news football
On the 3rd of June 2015, BBL Manpower were lucky enough to be invited to take part in an industry exclusive football tournament organised by media provider, Offshore News at the magnificent AZ Alkmaar stadium.

(more…)

Read More
the-extra-mile

The Extra Mile

the-extra-mile

At BBL we understand that investing in our workers and helping to develop their professional skills is pivotal to the future of our business. Retaining quality workers and developing skills is something we have always prided ourselves on, and is a strong case as to why our contractors and clients chose to work with us.

(more…)

Read More
Dos and_Donts

Social Media: The Do’s & Don’ts

Dos and_Donts

It is no mystery that social media and networking has become embedded in our culture and our daily lives, platforms such as Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, YouTube, Instagram etc. have seen a surge in user activity in the last few years – But as the online buzz continues to expand far and wide we must begin to ask ourselves what are the implications of having a publically accessible online profile?

 

 

(more…)

Read More
heart of the matter

BBL Attends “Pioneering Spirit” Official Inauguration Ceremony

heart of the matter

On the 27th, 28th February and 1st March, Allseas, introduced and welcomed employees, clients and suppliers to the official inauguration ceremony of the “Pioneering Spirit”. Directors John Mocock & John Hopwood were privileged enough to be invited to represent BBL Manpower on the 3rd day of the celebration, along with a number of Allseas key suppliers. 

The VIP celebration welcomed over 1200 guests over the 3 days and was chaired by entrepreneur Edward Heerema, President of the Allseas Group.

(more…)

Read More
chancellor

Budget For 2015 Gives North Sea £1.3 Billion Boost

chancellor

 In more recent news, the Chancellor of the Exchequer has delivered his 2015 budget to the public and has allocated a generous £1.3 Billion boost to the North Sea. News of this allocation has spread like wildfire and has been welcomed with open arms across the sector.

(more…)

Read More
vca logo 1

Staying Safe: The VCA Certificate

vca logo 1

 

At BBL Manpower, it is our duty to serve our clients the best and highest skilled candidates for their projects, that is a given. However it is also our duty to ensure the safety and protection of our candidates too, which is why we ensure that all of our workers are equipped with a VCA certificate before sending them off to any job.

(more…)

Read More
piping

Candidate Interview: Life on An Oil Rig

piping

 BBL Manpower are constantly looking for new opportunities to improve our services and understand both our clients and candidates better. Which is why we invite you to read a brand new interview with one of our candidates, Mr. Arkadiusz who participates in regular rotations on offshore pipes.

In this candid interview, Mr. Arkadiusz tells us how obtain to the required certificates that allow you to work on offshore platforms and provides some invaluable tips on how to make the most out of your time offshore. 

(more…)

Read More
pic cv_writing_service_original

Top Tips For a Winning CV

pic cv_writing_service_original

 

It will come as no mystery to any job hunter that writing the perfect CV takes a lot of time, perseverance, and of course, practice. After going through the process of applying for a position, the last thing you want is your CV sent to the bin for not being clear enough, or being riddled with grammatical errors. Here are a few tips from BBL Manpower to turn this painstaking task into one of exploration and creativity, and ultimately get your CV seen.

(more…)

Read More
BBL Manpower Social media

BBL Manpower Goes Social

BBL Manpower Social media

As we continue to progress forward into the age of social technology, it is becoming more and more obvious that the way we communicate and share information is continuously changing.

When we think about online communications and digital presence the words “social media” consistently spring to mind. Over the last two decades the rise of social media has been at the forefront of major developments in the world of digital media. Platforms such as Facebook, Twitter, Youtube, Google +, Instagram & LinkedIn have attracted billions of active users across the globe and consequently changed the way we consume and convey information.

(more…)

Read More

Norsk

Olje og gass | Maritim virksomhet | Konstruksjon | Bygg og anlegg 
Landbasert og offshore 

Her er noen områder der vi tilbyr totale rekrutteringsløsninger:

 

HMS Undervannskonstruksjon og reflagging
Kvalitetskontroll/-siring                                        Tunge løft og betjening av offshorekraner
Sertifisert sveisearbeid (alle prosesser)     Rigg-/reisningsarbeid
Fabrikasjon Drilling
Rørarbeid og mekanisk Administrasjon og overvåking
Elektrisk Maskinbearbeiding ( konvensjonell og CNC)
Kontroller og instrumentering GRP og plastfabrikasjon
Design og prosjektstyring Industrimaling / belegg
Maritime offiserer og mannskap Tømrer- og byggfag

Vi forstår utfordringene som klientene står overfor, og vet at å ansette riktig personell, enten det er på kontrakt eller permanent, er grunnleggende for å kunne levere prosjekter på en sikker måte, til rett tid og innenfor budsjett. Naturligvis forventer våre kunder umiddelbare løsninger når de innhenter våre tjenester, og du på din side trenger en rask og robust løsning på rekrutteringsspørsmål. Vårt svar på dette er BBL’s unike og velprøvde totale rekrutteringsløsning.

Total rekrutteringsløsning

 

Kontraktpersonell (midlertidig, periodisk)

BBL Technical er ikke et vanlig vikarbyrå. Vi er en bemanningsvirksomhet som etablerer en relasjon med selskapet ditt slik at vi kan dele og administrere mange arbeidsgiverrelaterte forpliktelser og ansvar. Firmaet ditt kan sette ut bemanningsoppdrag til BBL og samtidig opprettholde full kontroll over kvalitet og produktivitet.

 

Voordelen:

 • Enestående praktisk, kvalitetsfokusert og jordnær rekruttering som leverer raske resultater.
 • Bredt utvalg av kontrollert og uttestet teknisk fagpersonell som kan settes inn internasjonalt på et øyeblikks varsel.
 • Testsentra i Storbritannia og Sentral- og Øst-Europa hvor vårt personale er forhåndstestet / bevitnet å overholde eksakte klientspesifikasjoner.
 • Uovertruffen nasjonal støtte, medregnet mobilisering, innkvartering, lokal transport og forbedret ansatt velferd.
 • Selvgående arbeidsstyrke, sømløs integrering.
 • Intern lønnsavdeling med bred erfaring og som er understøttet av de internasjonale skattekonsulentene Mazars, gjør at vi kan sikre 100 % overholdelse av alle bestemmelser uansett hvor vi opererer.
 • Omfattende forsikringer og akkrediteringer for å beskytte våre arbeidere og klienter.
 • Lokal støtte av topp kvalitet – dedikerte prosjektledere med årelang lokal erfaring fører til bedre kommunikasjon og raskere respons for våre klienter og ansatte.
 • Avlastning fra belastningen med personaladministrasjon.
 • Forbedrede ansettelsesrutiner, overholdelse av bestemmelser og god risikoadministrasjon for å redusere forpliktelser.
 • Større fleksibilitet. Vår arbeidsstyrke kan økes eller reduseres for å ta høyde for endringer i etterspørsel etter dine produkter eller tjenester.
 • Vi er kostnadseffektive og i stand til å inkludere eller ekskludere våre tilleggsytelser og tilby de mest kostnadseffektive skreddersydde løsninger for våre klienter.

Permanent

BBL tilbyr permanente utplasseringstjenester til klienter som ønsker å velge fra en portefølje av talent og kunnskapsrikt teknisk personell for ansettelse i heltidsstillinger i din aktuelle organisasjon. Våre tekniske rekrutteringskonsulenter følger en streng rekrutteringsprosess som er fokusert på å forstå detaljene i dine bestemte behov, din organisasjons kultur og de tekniske og menneskelige ferdighetene som en person må inneha for å lykkes i ditt selskap. Du kan stole på vår erfaring og vårt engasjement for å hjelpe klienter med å trives, og vårt sterke ønske om å sette arbeidsgivere i kontakt med talentfulle arbeidstakere.


Administrerte tjenester

Ved å velge BBL som hovedleverandør utpeker du en ekspert på rekrutterings- og bemanningstjenester. Vi har kunnskapene og programvaren som trengs for å styre forsyningskjeden effektivt og oppnå det aller beste fra våre tjenestetilbydere. BBL kan konsolidere rekrutteringsprosessen og gi deg ett kontaktpunkt for alle dine rekrutteringsbehov. Dette gir deg tid til å konsentrere deg om kjernevirksomheten og mer profitable aktiviteter. Våre klienter finner denne løsningen verdifull når de skal koordinere bemanningsbehov på store prosjekter eller på tvers av lokaliseringer det er behov for tjenestenivåavtaler med flere leverandører. Kontakt oss direkte hvis du vil ha mer informasjon om hvordan BBL kan tilby en rekke spesialtilpassede administrerte tjenester.

Read More