Clients

Olje og gass | Maritim virksomhet | Konstruksjon | Bygg og anlegg 
Landbasert og offshore 

Her er noen områder der vi tilbyr totale rekrutteringsløsninger:

 

HMS Undervannskonstruksjon og reflagging
Kvalitetskontroll/-siring                                        Tunge løft og betjening av offshorekraner
Sertifisert sveisearbeid (alle prosesser)     Rigg-/reisningsarbeid
Fabrikasjon Drilling
Rørarbeid og mekanisk Administrasjon og overvåking
Elektrisk Maskinbearbeiding ( konvensjonell og CNC)
Kontroller og instrumentering GRP og plastfabrikasjon
Design og prosjektstyring Industrimaling / belegg
Maritime offiserer og mannskap Tømrer- og byggfag

Vi forstår utfordringene som klientene står overfor, og vet at å ansette riktig personell, enten det er på kontrakt eller permanent, er grunnleggende for å kunne levere prosjekter på en sikker måte, til rett tid og innenfor budsjett. Naturligvis forventer våre kunder umiddelbare løsninger når de innhenter våre tjenester, og du på din side trenger en rask og robust løsning på rekrutteringsspørsmål. Vårt svar på dette er BBL’s unike og velprøvde totale rekrutteringsløsning.

Total rekrutteringsløsning

 

Kontraktpersonell (midlertidig, periodisk)

BBL Technical er ikke et vanlig vikarbyrå. Vi er en bemanningsvirksomhet som etablerer en relasjon med selskapet ditt slik at vi kan dele og administrere mange arbeidsgiverrelaterte forpliktelser og ansvar. Firmaet ditt kan sette ut bemanningsoppdrag til BBL og samtidig opprettholde full kontroll over kvalitet og produktivitet.

 

Voordelen:
 • Enestående praktisk, kvalitetsfokusert og jordnær rekruttering som leverer raske resultater.

 • Bredt utvalg av kontrollert og uttestet teknisk fagpersonell som kan settes inn internasjonalt på et øyeblikks varsel.

 • Testsentra i Storbritannia og Sentral- og Øst-Europa hvor vårt personale er forhåndstestet / bevitnet å overholde eksakte klientspesifikasjoner.

 • Uovertruffen nasjonal støtte, medregnet mobilisering, innkvartering, lokal transport og forbedret ansatt velferd.

 • Selvgående arbeidsstyrke, sømløs integrering.

 • Intern lønnsavdeling med bred erfaring og som er understøttet av de internasjonale skattekonsulentene Mazars, gjør at vi kan sikre 100 % overholdelse av alle bestemmelser uansett hvor vi opererer.

 • Omfattende forsikringer og akkrediteringer for å beskytte våre arbeidere og klienter.

 • Lokal støtte av topp kvalitet – dedikerte prosjektledere med årelang lokal erfaring fører til bedre kommunikasjon og raskere respons for våre klienter og ansatte.

 • Avlastning fra belastningen med personaladministrasjon.

 • Forbedrede ansettelsesrutiner, overholdelse av bestemmelser og god risikoadministrasjon for å redusere forpliktelser.

 • Større fleksibilitet. Vår arbeidsstyrke kan økes eller reduseres for å ta høyde for endringer i etterspørsel etter dine produkter eller tjenester.

 • Vi er kostnadseffektive og i stand til å inkludere eller ekskludere våre tilleggsytelser og tilby de mest kostnadseffektive skreddersydde løsninger for våre klienter.

Permanent

BBL tilbyr permanente utplasseringstjenester til klienter som ønsker å velge fra en portefølje av talent og kunnskapsrikt teknisk personell for ansettelse i heltidsstillinger i din aktuelle organisasjon. Våre tekniske rekrutteringskonsulenter følger en streng rekrutteringsprosess som er fokusert på å forstå detaljene i dine bestemte behov, din organisasjons kultur og de tekniske og menneskelige ferdighetene som en person må inneha for å lykkes i ditt selskap. Du kan stole på vår erfaring og vårt engasjement for å hjelpe klienter med å trives, og vårt sterke ønske om å sette arbeidsgivere i kontakt med talentfulle arbeidstakere.

 

Administrerte tjenester

Ved å velge BBL som hovedleverandør utpeker du en ekspert på rekrutterings- og bemanningstjenester. Vi har kunnskapene og programvaren som trengs for å styre forsyningskjeden effektivt og oppnå det aller beste fra våre tjenestetilbydere. BBL kan konsolidere rekrutteringsprosessen og gi deg ett kontaktpunkt for alle dine rekrutteringsbehov. Dette gir deg tid til å konsentrere deg om kjernevirksomheten og mer profitable aktiviteter. Våre klienter finner denne løsningen verdifull når de skal koordinere bemanningsbehov på store prosjekter eller på tvers av lokaliseringer det er behov for tjenestenivåavtaler med flere leverandører. Kontakt oss direkte hvis du vil ha mer informasjon om hvordan BBL kan tilby en rekke spesialtilpassede administrerte tjenester.