Prosjekt historikk

Denne delen av webområdet inneholder et kort overblikk av BBL’s prosjekter. Vi kan ikke vise alle prosjekter, så vi har tatt med noen av de største vi har vært involvert i. Vi håper at dette kan bidra til å dokumentere vår evne til å levere bemanningsløsninger som tilfredsstiller dine behov.