Om oss

Hvem er BBL?

Vi er en veletablert rekrutteringsvirksomhet og har 30 års erfaring med å tilby innovative, kostnadseffektive bemanningsløsninger til globale aktører innen olje og gass, maritim virksomhet, konstruksjon og bygg/anlegg.
 
Vi har den nødvendige erfaringe og ressursene som kreves for å tilby våre klienter totale rekrutteringsløsninger som tillater at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet og levere komplekse prosjekter på en sikker måte, til rett tid og innenfor budsjett.

Vår misjon

Å bli en anerkjent og foretrukket leverandør hos alle klienter ved å tilby et fremragende tjeneste nivå og samarbeide tett med både klienter og kandidater om å innfri deres mål. 

Mer enn et alminnelig vikarbyrå

BBL tilbyr langt mer enn et vanlig vikarbyrå. Ikke bare finner og understøtter vi talent, men vi har også løpende tilgang til en høyt kompetent arbeidsstyrke som vi kan sette inn fra jobb til jobb, og som vi kan anbefale uten å nøle.
 
Vi planlegger og investerer grundig for å sikre oppdaterte ferdigheter og sertifiseringer. Ved våre testsentra i Storbritannia, Sentral-Europa og Øst-Europa kan vi forhåndskvalifisere våre ansatte og frilanstilknyttede eksperter i tråd med krevende spesifikasjoner. 
 
Vi tilbyr våre klienter skreddersydde løsninger som omfatter utvidede fordeler mer i tråd med det som tilbys av underleverandører av arbeidskraft. 

Unik tilnærming

Vår praktiske og jordnære tilnærming til rekruttering er utviklet gjennom tiår i tett samarbeid med våre klienter. I tillegg til å lære opp og instruere våre rekrutteringskonsulenter i optimal rekrutteringspraksis, sikrer vi at alle medlemmer av våre rekrutteringsteam har lokalkunnskap og har tatt prosjektene i øyesyn. 
 
Våre rekrutteringskonsulenter drar nytte av sine ferdigheter og sin erfaring for å tilby et utvidet tjenestenivå fokusert på å overskride forventningene som våre klienter og kandidater har til oss.

Sikkerhet og kvalitet

Hos BBL er vi ekstremt bevisste på vårt ansvar for å bidra til gode og sikre arbeidsforhold. Vi har en glimrende sikkerhetsstatistikk og etterstreber en nullvisjon med hensyn til ulykker og uhell. BBL arbeider med å dyrke frem en sikkerhetskultur og følger et strengt sikkerhetsforvaltningssystem.
 
Kvalitetskontroll står alltid langt fremme i vår bevissthet. Dette dokumenteres av vår ISO 9001 & NEN 4400-2-kreditering, som sikrer responskontinuitet til enhver tid. 

 

 

alt

 

abou us_2_2